Cena individualnog časa od 45 minuta

  • za osnovce i srednjoškolce: 500-600 dinara
  • za studente: 600-700 dinara
  • za sve ostale: 750-900 dinara.
Za rad u maloj grupi popust - 25%, po učeniku.
Mogućnost popusta za redovne učenike.