Rodjen sam 7. XI 1971. u Novom Sadu, gde sam završio osnovnu školu.


SPMG "J. J. Zmaj", smer "Pomoćni istraživač u matematici", sam završio takodje u Novom Sadu 1990.

Na FTN - Novi Sad, Mašinski odsek, smer Upravljačko-informacioni sistemi, Logistika i Efektivnost sam diplomirao 1995. (prosek 8,62).

Na Ekonomskom fakultetu - Subotica, smer IS u menadžmentu, sam magistrirao 2001. (prosek 10,00).


Od februara 1996. radim u Narodnoj Banci Jugoslavije - Filijala u Novom Sadu, u Sektoru Informatika i Analiza.

Od januara 2002., uz jedan prekid, živim i radim 6 godina u Velikoj Britaniji.

Od decembra 2010. se posvećujem davanju privatnih časova, nakon par godina tokom studija.


Facebook stranica

LinkedIn